โรงเรียนธรรมรักษา
66/3 หมู่ที่ 2   ตำบลมหาสวัสดิ์  อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
เบอร์โทรศัพท์ 034-990319
ข่าวประชาสัมพันธ์
เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 499) 23 ส.ค. 62
แจ้งกำหนดการต่างๆ (อ่าน 564) 06 มี.ค. 62
โครงการ Summer Course โรงเรียนธรรมรักษา (อ่าน 461) 06 มี.ค. 62
ระเบียบการโรงเรียนธรรมรักษา ประจำปีการศึกษา 2562 (อ่าน 741) 06 มี.ค. 62