โรงเรียนธรรมรักษา
66/3 หมู่ที่ 2   ตำบลมหาสวัสดิ์  อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
เบอร์โทรศัพท์ 034-990319
ข่าวประชาสัมพันธ์
แจ้งกำหนดการจำหน่ายหนังสือเรียนและชำระค่าธรรมเนียม ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 142) 22 เม.ย. 64
แก้ไขกำหนดการช่วงปิดภาคเรียน 2/2563 (อ่าน 124) 30 มี.ค. 64
เปิดรับสมัครจองที่เรียนผ่านระบบออนไลน์ ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 576) 07 ม.ค. 64
การปรับรูปแบบการเรียนการสอนในสถานการณ์โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (อ่าน 230) 02 ม.ค. 64
ประกาศมาตรการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (อ่าน 353) 25 มิ.ย. 63
ประกาศรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2563 ผ่านระบบออนไลน์ รับดับชั้นเตรียมอนุบาล อนุบาล 2 และระดับป (อ่าน 11) 15 พ.ค. 63
แจ้งกำหนดการจำหน่ายเครื่องแบบนักเรียนและหนังสือเรียน (ฉบับแก้ไข 2) (อ่าน 597) 02 พ.ค. 63
แจ้งกำหนดการเลื่อนปิดภาคเรียนและกำหนดการต่างๆ (อ่าน 548) 02 มี.ค. 63
ปฏิทินการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 550) 02 ม.ค. 63
เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 1821) 23 ส.ค. 62
ระเบียบการโรงเรียนธรรมรักษา ประจำปีการศึกษา 2562 (อ่าน 1427) 06 มี.ค. 62