โรงเรียนธรรมรักษา
66/3 หมู่ที่ 2   ตำบลมหาสวัสดิ์  อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
เบอร์โทรศัพท์ 034-990319
สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน

สัญลักษณ์โรงเรียน

ตราสัญลักษณ์ของโรงเรียนคือ อักษรย่อ ธ.ร. สีเขียวขอบเหลือง จัดเรียงเป็นรูปดอกบัวตูม ด้านล่างของดอกบัว ร้อยด้วยช่อดอกธรรมรักษาสีเหลือง 2 ช่อ ในลักษณะของการโอบอุ้มดอกบัวขึ้นไป ความหมายของตรานี้ คือ เด็กเปรียบเหมือนดอกบัวตูมที่จะเบ่งบานต่อไปในวันหนึ่งข้างหน้า โรงเรียนจึงมุ่งมั่นที่จะโอบอุ้มและพัฒนาเด็กไทยให้มีศักยภาพพร้อมที่จะเติบโตอย่างงดงามต่อไปในอนาคต