โรงเรียนธรรมรักษา
66/3 หมู่ที่ 2   ตำบลมหาสวัสดิ์  อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
เบอร์โทรศัพท์ 034-990319
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

 

 ประวัติโรงเรียนโดยย่อ    

              โรงเรียนธรรมรักษา เป็นโรงเรียนเอกชนที่เกิดจากการบริจาคทรัพย์ของคุณสมัคร – คุณเปี่ยมสุข  เหรียญรุ่งเรือง  เริ่มเปิดทำการเป็นครั้งแรกในปีการศึกษา ๒๕๕๗  ตามใบอนุญาตเลขที่ สพป.นฐ.(๒)๐๐๑/๒๕๕๗  โดยในระยะแรกใช้ชื่อโรงเรียนว่า “โรงเรียนอนุบาลธรรมรักษา” เปิดสอนระดับเตรียมอนุบาล – ชั้นอนุบาล ๓
            ต่อมาในเดือนมกราคม ๒๕๖๐ ทางโรงเรียนได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็น “โรงเรียนธรรมรักษา” เพื่อให้พร้อมต่อการเปิดทำการชั้นประถมศึกษา ในปีการศึกษา ๒๕๖๐ พร้อมกันนั้น ได้เริ่มเปิดให้บริการสระว่ายน้ำของโรงเรียนอีกด้วย
            ปัจจุบัน (พ.ศ.๒๕๖๑) โรงเรียนธรรมรักษา มี นางสาวปิยะนุช เหรียญรุ่งเรือง เป็นผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการ  นางสาวจันจิรา อภิมั่นจินดากุล เป็นผู้อำนวยการ มีครูและพนักงานรวมกัน ๖๔ คน และมีนักเรียนตั้งแต่ชั้นเตรียมอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่ ๕ จำนวน ๓๙๖ คน